Freistadt, Mühlviertel - Rakousko

06.06.2016

Tolik let jsem přes toto malebné městečko nedaleko českých hranic jen projížděla, až jednoho dne jsem si naplánovala malou prohlídku.

Město má bohatou historii spjatou s tou naší. Bylo založeno okolo roku 1220 Leopoldem IV., hrabětem Babenberským, jako jediné knížecí město v Mühlviertelu na obchodní stezce od Dunaje do Čech. Okolo města bylo vybudováno opevnění, které se z části dochovalo dodnes.

Freistadt získal od samého začátku zvláštní privilegia. Například skladovací právo - zboží, které se vezlo z Čech a i opačně do Čech se tu muselo po dobu tří dnů nabízet k prodeji. V roce 1363 k tomu přibylo právo " nuceného užívání obchodní cesty" , takže obchodníci, vezoucí zboží z a do Čech, museli jít touto cestou. Dále pak mílové právo, které na vytyčeném okolí města zakazovalo obchodníkům nabízet zboží k prodeji a provádět řemeslnické práce. To bylo povoleno pouze občanům města. Díky těmto privilegiím město rychle zbohatlo a jeho občané si užívali blahobytu.

Po 30tileté válce město ztratilo svůj význam obchodního a hraničního města.Zůstalo ale malebným městem, které se jen pomalu měnilo a i díky tomu můžeme dnes objevovat jeho krásu.

Na prohlídku města vám stačí jedno dopoledne. Doporučuji auto zaparkovat ihned na kraji města na parkovišti u věže Scheiblingturm u rybníka Frauenteich, který byl vybudován za účelem zavodňování městského vodního příkopu. Účelem věže bylo chránit vodní vpusť do města.

Co určitě stojí za vidění?

  • zámek Freistadt s mohutnou věží Bergfried. Dnes se zde nachází muzeum.
  • Böhmertor, neboli Česká brána, dodnes se dochovaly pouze obvodové stěny
  • věž Scheiblingturm z roku 1447, služila k ochraně vodní vpusti
  • věž Weyermühlturm ze 14.století, která sloužila k ochraně mlýna v době obléhání
  • Linzertor, Linecná brána 28 metrů vysoká j symbolem města
  • pivovar Freisadt